Irma van Lieshout is geregistreerd bedrijfsarts.

Zij studeerde in 2001 af als arts. Aansluitend werkte zij als arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch op de afdeling Neurologie. In 2002 is zij gestart met haar carrière in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. In 2007 behaalde zij haar registratie als bedrijfsarts, wat een extra specialisatie is na de algemene geneeskunde opleiding.

Van 2002 tot heden heeft Irma ervaring opgedaan als bedrijfsarts, adviseur en coördinerend bedrijfsarts bij diverse klanten, MKB en grotere landelijke organisaties, zoals:

 • UWV
 • Politie
 • Woningbouw vereniging
 • Productie
 • Administratie kantoor
 • Zorg
 • Dak- en thuisloze organisatie
 • Basis onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Universiteit en Research
 • MKB
 • Multi-nationals

Van Lieshout Arbo Advies:

In 2011 is Irma van Lieshout gestart met haar eigen onderneming, Van Lieshout Arbo Advies, als zelfstandig bedrijfsarts.

Nevenwerkzaamheden:

Irma van Lieshout participeert in de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn.

Lidmaatschap:

Irma van Lieshout is aangesloten bij de beroepsverenigingen:

KNMG: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde www.knmg.nl

NVAB: Nederlandse Verening voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde www.nvab-online.nl

VVAA: Vereniging Voor Arts en Auto www.vvaa.nl